Rycerskie zwyczaje

prepaid calling card Ciekawe książki prepaid calling cards

Rycerskim zwyczajem było w średniowieczu pasowanie giermka na rycerza. Czyniłto zazwyczaj król lub znamienity rycerz. Wygłaszając odpowiednie słowa, kazał młodzieńcowi złożyć przysięgę, a następnie uderzał go po ramionach mieczem. Młody człowiek otrzymywał wówczas w darze insygnia rycerskie: pas, miecz i ostrogi. Na dworze królewskim obserwować można różne rozrywki i zabawy. Podczas uczt rycerz usługiwał swojej damie serca, podając jej potrawy i zabawiając grzeczną rozmową. Miejsca przy stole przysługiwały gościom zgodnie z ich stanowiskami i funkcjami. Wspaniałą rozrywkę stanowiły pojedynki i turnieje. Wyzwaniem do walki było rzucenie w twarz przeciwnika rękawicy. Jeśli rycerz chciał zachować swój honor, musiał podjąć rękawicę i stanąć do walki. Pojedynki odbywały się konno lub pieszo. Gdy miały charakter zabawy, zwycięstwem było powalenie przeciwnika na ziemię. W innym przypadku walka odbywała się na śmierć i życie (np. pojedynek Zbyszka z Krzyżakiem). Taki sam pojedynek toczyli jednocześnie giermkowie rycerzy.

Polonez Taniec - Szczecin kroki. OX Media Städ